Witamy na stronie internetowej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu.

     Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu działa na podstawie Uchwały Nr XXX/281/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu.

     SCUW jest jednostką budżetową zapewniająca jednostkom organizacyjnym Miasta Tarnobrzega wspólną obsługę i świadczy dla nich usługi finansowo - księgowe, administracyjne, organizacyjne, zapewnia wsparcie w zakresie zarządzanie mieniem oraz wsparcie informatyczne.

     Misją Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu jest zgodne z prawem, rzetelne, sprawne i fachowe wspieranie oraz świadczenie usług na rzecz jednostek organizacyjnych w zakresie zadań powierzonych.