Numer Zarządzenia / Data Zarządzenia Czego dotyczy Jakie zarządzenie traci moc / jest uaktualniane – nr Standard Kontroli Zarządczej
1.2014 / 28.04.2014

W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za 3 maja 2014 r. – Święto Konstytucji 3 Maja oraz za 1 listopada 2014 r. – Dzień Wszystkich Świętych, przypadające w dni wolne od pracy w miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu, tj. wolne soboty.

 

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

3.2014 / 07.07.2014 W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników. Traci moc Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Miejskiego oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 12.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego.

A. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych

D. Informacja
i komunikacja

16. Bieżąca informacja;

17. Komunikacja wewnętrzna;

18. Komunikacja zewnętrzna

4.2014 / 19.11.2014 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 19.11.2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

5.2014 / 19.11.2014 W sprawie ustalenia planu inwentaryzacji w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu na rok 2014.  

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

6.2014 / 20.11.2014 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego
w Tarnobrzegu.
Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu z dnia 12.06.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego
w Tarnobrzegu.

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

7.2014 / 29.12.2014 W sprawie przedstawienia celów wiodących na 2015 rok dla Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego
w Tarnobrzegu.
 

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej