Nazwa placówki Adres e-mail / strona www / konto bankowe Dyrektor
Żłobek Miejski nr 2 w Tarnobrzegu ul. Orzeszkowej 7A
39-400 Tarnobrzeg
 96 1240 2744 1111 0010 8574 0997 Agata Mazurkiewicz